projekt-comenius  
 
  Strona startowa 22.05.2019 19:50 (UTC)
   
 

Artykuł na stornie podlasie24

Nasza szkoła bierze udział w programie Comenius!!


O projekcie można poczytać na:
PODLASIE 24Master TV
 
  Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  weź udział w ankiecie


Czy chciałbyś pojechać za granicę w ramach programu Comenius?
tak
nie

(Pokaż wyniki)


  Reklama
  "Foreign Mirrors"
Each European country should protect and preserve its natural and cultural environment since they belong to the whole Europe.

Każdy kraj europejski powinien chronić i zachowywać swoje środowisko naturalne i kulturowe, ponieważ należą one do całej Europy.
 
The aim of the "Foreign Mirrors" project is to make students observe the human impact on environment of a foreign country and make evaluations on good examples and bad examples of what people of that country have done to their environment.
Celem projektu "Foreign Mirrors" jest to, aby uczniowie obserwując wpływ człowieka na środowisko w obcym kraju, formułowali oceny na temat dobrych i złych przykładów tego, co ludzie z tego kraju zrobili dla środowiska.
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=